27.3.14.

Nasilje (ni)je Igra Bez Granica

Konvencija o pravima djeteta iz 1989. godine, koja je dio kataloga prava garantovanih Ustavom BiH traži od odraslih osoba da postupaju u interesu djeteta, što podrazumijeva i zaštitu privatnosti djece, te osiguranje da, između ostalog, djeca ne budu izložena nemarnim postupcima, zloupotrebama ili eksploataciji. Konvencija dalje traži od države da osigura zaštitu najboljih interesa djeteta koje je privremeno ili trajno lišeno porodičnog okruženja, i da mu u takvim okolnostima pruži posebnu zaštitu i pomoć.

Ove obaveze važe i za slučajeve izvještavanja medija o nasilju prema djeci.

Vijest je da je devetogodišnjeg dječaka u Sarajevu pretukla majka. Otišao je sutradan u školu. Povrede je uočila učiteljica, prijavila školskoj upravi, a uprava centru za socijalni rad i policiji. U kratkom vremenu dječak je  dobio hitnu medicinsku pomoć, izuzet je iz porodice i zbrinut. Policija je saslušala majku, a postupajući tužilac je, u saradnji sa policijom, Opštinskom sudu u Sarajevu predložio izricanje mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja, kao i zabrane uznemiravanja i uhođenja lica izloženog nasilju. Sud je ove mjere izrekao u hitnom postupku, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici FBiH. Najavljeno je i podnošenje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu nasilje u porodici.
Ovako napisana vijest bi bila sasvim korektna. Čak i da dodam specifične detalje o povredama koje je dječak zadobio tokom fizičkog zlostavljanja, naročito okrutnom načinu na koji ga je majka zlostavljala, te reakcijama drugog staratelja, odn. očuha dječaka, vijest bi i dalje bila korektna. Pa da idem dalje, i korektno dodam informacije o tome kako je uprava škole iskazala visoku dozu zabrinutosti, te ukazala da je reagovala u skladu sa svojim zakonskim obavezama, a imajući u vidu nedavni tragični slučaj kada je četvorogodišnji dječak iz Hadžića preminuo nakon premlaćivanja i dugogodišnjeg zlostavljanja od strane staratelja.

Ta količina informacija i detalja onima koji pišu vijesti, kao i onima koji te vijesti svakodnevno konzumiraju očito nije dovoljna.

Pitam zbog čega je nužno kopati dalje, i javno eksploatisati informacije koje izravno otkrivaju identitet djeteta koje je izloženo nasilju? U ovom konkretnom slučaju znamo školu koju dječak pohađa, puno ime i prezime majke, njeno prethodno prezime, te mjesto gdje radi, puno ime i prezime očuha, kao i njegovo radno mjesto. Da li će ove informacije učiniti da posljedice nasilja kojem je dječak bio izložen nestanu? Hoće li mu pomoći? Da li ćete mu pomoći vi koji ste to pročitali, ili ćete odlučiti da ispod objavljenih tekstova ostavite komentar pun srdžbe i psovki.

Znate li kako je biti žrtva nasilja, vi koji ste takve vijesti pustili u vjetar, i vi koji ih friške žvaćete i gutate? Da li vas je nekada neko tukao, seksualno zlostavljao, mučio, ponižavao kad ste bili mali? Ili sada, kad ste tako odrasli i odgovorni, svejedno. Ako jeste, onda znate koliko je za vaš oporavak i dalji život bez straha iznimno važno da se u tom procesu osjećate bezbjedno, da ste zaštićeni od toga da sutra, prekosutra, godinu, dvije, bez kraja ne osjećate sažaljive, preplašene ili prezirne poglede poznanika i školskih prijatelja koji vas odbacuju ili čak osuđuju. Koliko je važno da dobijete priliku da ostvarite normalnu emotivnu vezu bez  straha da će vas osoba koju volite možda i odbaciti kada sazna šta ste preživjeli.

Devetogodišnjak iz Sarajeva je vjerovatno zauvijek izgubio šansu da se osjeća sigurno i ima kontrolu nad time kome, kada i u kojoj mjeri će tokom svog daljeg života povjeriti svoje iskustvo sa nasiljem. Tu šansu su izgubile i izgubili djevojčice i dječaci iz Doboja, Travnika, Banjaluke, Bratunca, Modriče, Mostara, Dervente, kao i mnoge i mnogi drugi koji su bili izloženi brutalnom fizičkom, psihičkom i seksualnom nasilju i zlostavljanju i čije slučajeve sam pratila posljednjih desetak godina. Za one među njima čija su lica, imena i prezimena i drugi detalji direktno ili indirektno otkriveni i time trajno postali dio Interneta, trebaće godine mukotrpnog rada, sigurno okruženje i maksimalna podrška ljudi koji su im bliski.
Važno je da znate da većina ovih dječaka i djevojčica to nema i možda nikada neće niti imati.

Zbog toga promislite zašto vam je važno otkriti i znati identitet žrtve ovako, virtuelno, elektronski, dok u isto vrijeme svakodnevno mirno sjedite i kroz zidove osluškujete tupe udarce i jauke, ili u liftu krišom na ogledalo posmatrate ljubičaste podlive na tijelu koje nehotice rukavom dodirujete. Osjećate li kako se to drugo tijelo grči i uzmiče, i vi se istovremeno grčite i uzmičete, jer baš i niste radi dijeliti bliskost sa osobom koja svakodnevno preživljava batine. A kada podlivi iz ljubičastog pređu u žućkasto zeleno i u potpunosti nestanu, možda ćete krišom odahnuti i reći sebi da je ovoga puta sve prošlo dobro i bez vašeg uplitanja. I zaboravićete vjerovatno, sve do nove prilike kada će se sve ponoviti.

Nasilje nije igra bez granica. Ono je dio života oko nas, u nama. I ozbiljna stvar. A vi i ja dobro znamo da mu mora doći kraj.  Danas. Sutra više nema vremena.

Objavljeno na: http://www.manjine.ba/radiosarajevo.ba

13.3.14.

Živjele žene svaki dan

Prođe Osmi mart, Međunarodni dan žena.

U Bosni i Hercegovini stanje redovno, znači ne funkcioniše ništa. Političari se nisu dogovorili oko principa ustavnih promjena, nisu se pomjerili niti milimetar u ispunjavanju ključnih zahtjeva Evropske Unije prema Bosni i Hercegovini. U novu posjetu BiH je došla i Ketrin Ešton, visoka predstavnica Evropske Unije za vanjsku politiku i bezbjednost i potpredsjednica Evropske komisije. Najavila je razgovore sa političkim liderima, istim onim sa kojima se ona i njene kolege sastaju već mjesecima i godinama i koji, i ovoga puta, nemaju ponuditi ništa novo. Ni Evropskoj Uniji, ni građanima i građankama Bosne i Hercegovine. Kažu sastaće se i sa predstavnicima civilnog društva, neimenovanim.
 
 Prije dolaska u BiH, Ketrin Ešton je bila u prvoj zvaničnoj posjeti Iranu. U subotu, osmog marta, u Austrijskoj ambasadi u Teheranu, Ešton se sastala sa šest vodećih iranskih aktivistkinja za ženska prava koje rade na važnim pitanjima, od slobode govora i nezavisnih medija, do zaštite izbjeglica. Izložena snažnom kriticizmu iranskih zvaničnika zbog ovog sastanka, Ešton je istakla da su ovi susreti važni jer je zaštita ljudskih prava ključno i prioritetno pitanje za Evropsku Uniju.

Kažem opet, prođe Osmi mart, Međunarodni dan žena. Došla je Ketrin Ešton u Bosnu i Hercegovinu, da razgovara o pitanjima koja koče napredak prema Evropskoj Uniji. Očito je da nema više potrebe da se o ovome razgovara sa ženama, jer, simbolika osmog marta se potrošila u Austrijskoj ambasadi u Teheranu. Žene Irana znaju šta su problemi, ali žene Bosne i Hercegovine treba da znaju šta je Evropska Unija i šta će ih tamo dočekati, ako jednom, ikada, budu dio toga svijeta.
U Evropskoj Uniji, kao i u Bosni i Hercegovini, postoje zakoni i standardi koji štite prava žena. To su, redom:

  • Povelja o osnovnim pravima Evropske Unije,
  • Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,
  • Evropska konvencija o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici,
  • Evropski pakt o ravnopravnosti polova (2011 -2020),
  • Strategija o ravnopravnosti muškaraca i žena (2010 – 2015),
  • Evropa 2020: Evropska strategija za pametan, održiv i inkluzivan razvoj.
Kao i nebrojene rezolucije, direktive i radni dokumenti koji se direktno tiču pitanja koja su ključna za živote žena – ostvarivanje prava na rad, jednaku platu za jednak rad, pravo na život slobodan od nasilja u javnoj i privatnoj sferi, i zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

I u Evropskoj Uniji, isto kao u Bosni i Hercegovini postoji parlament, doduše samo jedan, ali u njemu isto tako sjede muškarci i žene koji glasaju i odlučuju o politikama i zakonima. I sa gotovo identičnim uspjehom i predanošću kao i ovi naši, domaći, glasaju protiv politika koje ‘nisu prirodne i moralne’ jer direktno zadiru u vijekovne i neprikosnovene običaje, norme i tradiciju da se zna koje su društvene uloge žena a koje muškaraca. Zakoni i politike su, dakle, formalni izuzetak, a običaji su pravilo od postanka svijeta i nema toga Boga oca koji će taj poredak narušiti niti za milimetar. Za primjer, evo najnovije epizode koja se događa paralelno sa svim ovim gore navedenim. Dakle, ovih dana, zasjeda Evropski parlament, i većinom glasova ovih koji su za prirodni poredak i moral odbija usvojiti izvještaj o ravnopravnosti muškaraca i žena, koji ukazuje na katastrofalan uticaj ekonomske krize na žene, naročito u pogledu kršenja radnih prava, divljanja stope nasilja protiv žena, široke rasprostranjenosti rodnih stereotipa među djecom i mladima, neravnopravnog položaja žena u procesima odlučivanja, kao i nepostojanja dosljedne i efikasne zaštite prava žena na seksualno i reproduktivno zdravlje. Sva ova pitanja su, do preciznih detalja, regulisana standardima Evropske Unije, i njih su usvojili isti ili drugi parlamentarci i parlamentarke koje sjede u jednom, Evropskom parlamentu.

Ovo nije pitalica u smislu pronađite sličnosti i razlike, mada se možete i toga poigrati ako vam je volja. Meni je odavno jasno, da jasnije ne može biti, da je ova neprekidna igra regula i stvarnosti na račun mene i vas. I da je veoma skupa. Košta koliko i nezaposlenost, nedostatak zdravstvene i socijalne zaštite, razlika u plati za isti rad. Košta koliko i prebijena ruka i noga, pesnica u oko, nemogućnost da odete na obični ginekološki pregled jednom godišnje, abortirate ako ste tako odlučile, ili rodite dijete i zbog toga, ladno i bez ikakvih sankcija, dobijete otkaz po kratkom postupku. Plaćate vi tu igru svakodnevno, sa kamatama i bez otplatnog plana, jer joj se kraj ne nazire.

I opet kažem, prođe Osmi mart, Međunarodni dan žena. Ni meni, a ni vama, ne treba njegova simbolika, jer se od simbola ne živi.

Živjele žene. Svaki dan!

Objavljeno na: http://www.manjine.ba/radiosarajevo.ba